bookmark comment heart linkedin marketing Asset 1 quotation-mark reply sample school telegram twitter

رویا، بیست و چهار فریم در ثانیه

نویسنده فیلیمو
تاریخ انتشار یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵


سالانه صنعت سینما در سطح جهان میلیون‌ها دلار هزینه می‌کند و چندین برابر آن سود می‌برد. این صنعتی است که تکنولوژی‌اش اندکی بیشتر از ۱۰۰ سال  عمر دارد و اگرچه دیگر درباره هنر بودنش شکی نیست ولی هنوز در آن حدی جنجالی است که در روح و روان مردم هر جامعه و کشوری جریان پیدا کند، آنقدری که پای جنجال‌هایش به سیاست، ورزش، روانشناسی، جامعه‌شناسی، و مطالعات انسان‌شناسانه هم کشیده شود. سینما هنوز قدرتش را حفظ کرده و هنوز تاثیر‌گذار است. این قدرت، که بیش از هر چیز در قصه‌هایش ریشه دارد را ارسطو بیش از دو هزار سال پیش با ایده کاتارسیس در کتاب فن شعرش توضیح داده بود؛ یعنی ما به واسطه هم‌ذات پنداری با شخصیتی بخصوص، روایتی غیر‌واقعی را از سر می‌گذرانیم و در پایان به تزکیه روحی می‌رسیم. سال‌های سال است این ایده ارسطو مورد استفاده همه هنرهایی قرار گرفته که به نوعی داستان‌سرایی را در خودشان نهفته دارند. تئاتر و ادبیات هر کدام به نحوی خودشان را در دل سیاستمداران و منتقدان با همین ایده ارسطو جا کردند؛ قصه‌ها از ما آدم هایی بهتر می‌سازند.

نظرها