نوروز با فیلیمو


از ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ الی ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

۱- در فیلیمو ثبت نام کنید
۲- به ازای هردقیقه فیلم دیدن یک امتیاز دریافت کنید
۳- برنده iPad Mini شوید

هر پنج روز یک قرعه کشی

۱۳۹۵/۱/۱ برای افرادی که از ۲۵ اسفند تا ساعت ۲۱ ۱۳۹۵/۱/۱، در فیلیمو ثبت نام کرده‌اند
۱۳۹۵/۱/۵ برای افرادی که از ۱ فروردین تا ساعت ۲۱ ۱۳۹۵/۱/۵، در فیلیمو ثبت نام کرده‌اند
۱۳۹۵/۱/۱۰ برای افرادی که از ۵ فروردین تا ساعت ۲۱ ۱۳۹۵/۱/۱۰، در فیلیمو ثبت نام کرده‌اند
۱۳۹۵/۱/۱۵ برای افرادی که از ۱۰ فروردین تا ساعت ۲۱ ۱۳۹۵/۱/۱۵، در فیلیمو ثبت نام کرده‌اند

نکته مهم: به ازای هردقیقه بیشتر فیلم دیدن یک امتیاز بیشتر دریافت کنید.

لازم به ذکر است که تمامی افرادی که در این کمپین شرکت می‌کنند در جایزه باورنکردی سفر به هالیوود نیز شرکت داده می‌شوند.

همین حالا، بی‌وقفه فیلم ببینید